İnsanca yaşam güvenceli iş için Tekel işçileriyle her yerde dayanışmaya

Sa, 12/01/2010 - 02:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Yeni yıla direniş ile giren Tekel ve itfaiye işçilerini selamlıyoruz.

Tekel işçileri bir aya yaklaşan direnişleri ile emek hareketi için yeni bir umut oldu. Tekel direnişi, neoliberal sermaye politikalarının en yıkıcı saldırılarından biri olan güvencesizleştirmeye karşı mücadelede önemli bir dönemeçtir.

2010 yılını işçilere ve halka topyekun saldırı yılı ilan eden AKP hükümeti, 2009’un son günü açıklanan zamlarla, tekel işçilerine ve itfaiye işçilerine yapılan saldırılarla bu yaklaşımının ilk örneklerini vermiştir.

Güvencesiz çalıştırmayı genelleştirerek, asgari ücret düşük tutarak ve zamlarla AKP, 2010 a işçilere ve halka saldırılarla girdi.

Bu saldırılara karşı güvenceli iş, insanca yaşam hakkı için “ölmek var dönmek yok” diyerek direnen Tekel işçilerinin ilk günden itibaren yanında olduk. Evimizi, çayımızı, ekmeğimizi paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz.

Bizler, ülkenin dört bir yanında yoksul mahallelerde, okullarda, iş yerlerinde, “halkın hakları var” diyerek eğitimden sağlığa, barınmadan ulaşıma, güvenceli çalışmaya kadar en temel haklarımız için mücadele eden Halkevciler olarak biliyoruz ki; güvencesizleştirmeye karşı işini, ekmeğini ve geleceğini korumak için “güvenceli iş” mücadelesi veren Tekel işçilerinin mücadelesi tüm halkın güvenceli, onurlu, insanca bir yaşam mücadelesidir.

Bu nedenle 15 Ocak’ta aileleriyle birlikte Ankara’ya gidip gece gündüz nöbet tutacak olan Tekel işçilerinin yanında olmak üzere başta Halkevleri yöneticileri olmak üzere Ankara’da olacağız. Ekmeği, çayı, soğuğu, açlığı ve direnişi paylaşacağız. Ankara dışındaki illerde de “insanca yaşam, güvenceli iş” talebiyle aynı nöbeti tutacağız.

Tekel işçilerinin AKP’ye, diğer özelleştirmeci partilere ve sermayeye karşı yürüttüğü mücadelede onlarla omuz omuza olacağız. Tüm ülkede her türlü saldırının karşısına üyelerimizle dikileceğiz.

AKP’yi uyarıyoruz:

İşçi düşmanı, halk düşmanı politikalara son verin.

İş güvencesini ortadan kaldırmaktan vazgeçin.

Kamusal hizmetleri ve temel yaşamsal ihtiyaçları paralılaştırmaktan ve pahalılaştırmaktan vazgeçin.

İşçilere, halka ve emek örgütlerine saldırmaktan, şiddet uygulamaktan vazgeçin.

Tüm halkımıza çağrımızdır;

Güvenceli iş için,

Güvenli gelecek için,

Herkese eğitim ve sağlık hakkı için,

İnsanca bir yaşam için,

Halkın Hakları için,

Tekel işçileriyle her yerde dayanışmayı büyütelim.

Haklarımız için mücadeleyi Tekel işçilerinin hak mücadelesi ile birleştirelim. Bugün Tekel işçilerinin direnişi AKP’nin emekçilere ve halka yönelik saldırılarına karşı direnişin simgesidir. Bu direniş, tüm halkın onurlu, insanca yaşam mücadelesinin simgesidir.

Tekel işçisi kazanırsa biz kazanacağız. Tekel işçisi kazanırsa tüm işçiler kazanacak. Tekel işçisi kazanırsa tüm halk kazanacak.


Halkevleri Genel Başkanı

İlknur Birol