Hayır, daha bitmedi! Diktatörlüğe izin vermeyeceğiz!- Oya Ersoy

Pt, 17/04/2017 - 00:58
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Hayır, daha bitmedi! Diktatörlüğe izin vermeyeceğiz!

Hayır! Tek Adam yönetimini kabul etmiyoruz.

Hayır! Bu ülkenin yarısını “hain”, “terörist” ilan eden bir cumhurbaşkanının, iktidarın ve onların bu ülkeye dayattığı Anayasa değişikliğinin meşruluğunu tanımıyoruz.   

Hayır! OHAL koşullarında gündeme getirdikleri Anayasa değişikliği ile devletin tüm olanakları seferber ederek, para akıtarak, ekranları doldurarak, yalanla, hileyle, YSK’ya son dakikada kendi kanunu dahi ihlal ettirerek ilan ettikleri referandum sonucunu kabul etmiyoruz.  

Hayır! Hayır diyenin satırla, bıçakla, silahla, copla saldırıya uğradığı, gözaltına alındığı, tutuklandığı bir referandum sürecinin ardından atılan “demokrasi” nutuklarını kabul etmiyoruz.

Hayır, daha bitmedi!

Erdoğan eliyle kurulmaya çalışan rejimi kabul etmeyeceğini ilk olarak Haziran İsyanı’nda ardından 7 Haziran seçimlerinde gösteren Türkiye halkları savaş ve katliam siyasetine, OHAL’e, tüm faşist baskı ve zor politikalarına rağmen “Erdoğan devletine” karşı kendi gücüyle Hayır’ı örgütledi.

Haziran İsyanı’ndaki kitle seferberliğini, forumlarda ilk adımları atılan doğrudan demokrasi ve öz örgütlenme deneyimini farklı adlar altında kurduğu Hayır Meclis’leri ile demokrasi mücadelesine taşıdı. Söz ve karar hakkına bir halk seferberliği ile sahip çıktı.

Ülke tarihinin gördüğü en adaletsiz, hukuksuz seçimde tüm olanaksızlıklara ve baskıya rağmen bu ülkenin yarısı 16 Nisan’da Tek Adam yönetimine “hayır” dedi.

Yargının, yürütmenin ve Meclis’in üzerindeki tek adam tahakkümüne hayır dedi.

Bu ülkenin OHAL ve KHK’lar ile yönetilmesine hayır dedi.

Tek Adam’ın kararı ile savaşa sürüklenmeye, savaş politikalarına hayır dedi.

Emeğin haklarının, halkın haklarının, kentlerimizin ve doğamızın Tek Adam kararnameleri ile yağmalanmasına hayır dedi.

Kadınların yok sayılmasına, ikinci sınıflaştırılmasına hayır dedi.

Bu ülke halklarının birbirine karşı saf tutmasına, düşman edilmesine hayır dedi.

Bu ülkenin demokrasi mücadelesi tarihinin, yurttaşlığın yok edilmesine, saltanat sevdasına, tebaa haline getirilmeye hayır dedi.

Hayır’ı örgütleyen tüm Hayır Meclisleri, Hayır oyu veren her bir yurttaş sadece 16 Nisan’da önüne konulan Anayasa değişikliğine değil, “fiili duruma” yani bugün de tek adam eli ile yürütülen faşist politikalara hayır demiştir.

Şimdi görevimiz Hayır’ımıza sahip çıkmaktır.

Yaşamlarımıza, haklarımıza, yaşadığımız ülkeye, demokrasi mücadelemize sahip çıkmak için son üç aydır Hayır’ı nerede savunduysak orada sokaklarda, mahallelerimizde, işyerlerimizde, kent meydanlarında Tek Adam yönetimi dayatmasını kabul etmediğimizi gösterelim. 

Yalana, dolana, zorbalığa teslim olmadık, olmayız.

Hayır’ın gücü halkın gücüdür.

Halk bitti demeden bu kavga bitmez.

 

Oya Ersoy

Halkevleri Genel Başkanı