Halkın iradesinin yok sayılmasına, Diktatörlüğe izin vermeyeceğiz! - Oya Ersoy*

Pa, 11/09/2016 - 17:28
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Darbe girişimi sonrasında, OHAL sürecini fırsata dönüştüren AKP iktidarı, muhalefete yönelik uyguladığı baskı ve şiddet politikasını İçişleri Bakanlığının talimatı ile belediyelere kayyum atayarak derinleştirmektedir. Şu ana kadar çoğu Kürt halkının belediyeleri olmak üzere 28 belediyeye kayyum atanırken, halkın oyu ile seçilmiş belediye başkanları, eş başkanları da görevlerinden alındı.

Belediyelere kayyum atanması; başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere parlamenter demokrasinin en küçük kırıntılarına bile tahammülsüzlüğün göstergesidir. Halkın iradesinin yok sayılması demektir. Belediyeler aracılığı ile halka sunulan temel yaşamsal hizmetlerin de AKP iktidarı tarafından gasp edilmesi demektir.

Halkın yaşamsal haklarına, söz, yetki ve karar alma iradesine yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz! Demokratik kanalların her birinin kapatılarak Türkiye'nin diktatörlüğe sürüklenmesine seyirci kalmayacağız.

Yıllardır belediye olanaklarını sermaye ve kendi iktidarı için kara dönüştüren, halkın temel haklarını gasp ederek ranta açan AKP'li belediyelerin, kendi elinizle yerleştirdiğiniz cemaat, tarikat kadrolarının hesabını vermeden KHK'lar yoluyuyla aldığınız kararları terör bahanesiyle devreye sokup meşrulaştıramazsınız.

AKP'li Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; "Seçilmiş olmak seçilene suç işleme hakkı vermez." diyor. Biz de diyoruz ki; iktidar olmak, iktidara suç işleme hakkı vermez!  Önce 14 yıldır FETÖ ile birlike işlediğiniz suçların hesabını verin!

14 yıldır birlikte yarattığınız bu pisliğin temizlenmesinin yolu devletin ve toplumun eşitlik, özgürlük, barış ve laiklik esaslarına göre yeniden yapılandırılmasından geçmektedir.

Darbe girişimini yapan siyasal islamcı iktidar ortağınızdır. Kendi iç krizinizin bedelini Alevilere, Kürtlere, öğretmenlere, akademisyenlere, gazetecilere, sola, sosyalistlere, size muhalif olan herkese ödetmenize; kendi suçlarınızın üstünü örtmenize; islamcı faşist diktatörlüğünüz için fırsata çevirmenize izin vermeyeceğiz.

 Halk demokrasisinin inşa edildiği eşit, özgür bir ülke için direneceğiz.

 

Oya Ersoy

Halkevleri Genel Başkanı