Halkevleri’nden sosyalist güçlere çağrı: Faşizme karşı birleşelim!- Nuri Günay

Pa, 27/11/2016 - 20:30
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Darbe girişiminin ardından -18 Temmuz’dan itibaren- AKP faşizmine karşı sosyalistlerin bir araya gelmesi ve ortak mücadele cephesi örmesi gerektiğine dair önerilerimizi, bu amaçla düzenlediğimiz ortak toplantılarda dile getirdiğimiz görüşlerimizi bir kez de kamuoyuna açık olarak tekrarlamanın gerekli olduğuna inanıyoruz.

20 Kasım Kartal Mitingi, AKP faşizmine karşı mücadelenin ancak sosyalistlerin birleşik önderliğiyle  kitleselleşebileceğini ve hedefine ulaşabileceğini bir kez daha göstermiştir.

ÖDP, HTKP başta olmak üzere  Birleşik Haziran Hareketi  bileşenlerine açık çağrımızdır: Faşizme karşı birlik zamanıdır.

Her gün yeni bir faşist saldırı dalgasıyla karşılaşıyoruz. Bu saldırılar arızi değil, sistematiktir. Hedefi gündelik veya dönemsel değil, uzun erimlidir. Düzen içi, mezhepçi, şovenist, emperyalist politikalarla arasına mesafe koyamayan siyasetler bu saldırıyı durduramaz. Ancak sosyalistlerin önderliğindeki bir mücadele cephesi bu saldırıyı püskürtüp, laik, kamucu, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke kurabilir

AKP’nin diktatörlük kurma hedefiyle gerçekleştirdiği saldırılarını sendikal ve mesleki örgütlerin çabalarıyla ile durdurmak olası değildir. Politik iddiası olan sosyalist öznelerin adlı adınca inisiyatif alması gerekir. Faşizme karşı bir direniş programı ortaya koyup hayata geçirebilecek, cephesel niteliğe sahip bir mücadele birliği sosyalistler tarafından kurulmalıdır. Mitingler ve diğer eylem ve etkinlikler ancak bu koşulda faşizmi durdurma niteliği kazanabilir. Çağrımızdır: Faşizme karşı sosyalistlerin politik güç birliğini yaratalım.

“Faşizme karşı omuz omuza” eski bir slogan değil en geniş kitlelerin beklentisini, çağrısını ifade etmektedir, sosyalistler bu çağrıya kulak tıkamamalıdır.

Nuri Günay
Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı