Halkevleri Kadın Sekreteri Gülşah Öztürk: " Hadım Değil Erkek Egemenliğine Karşı Mücadele Çözümdür"

Çar, 27/07/2016 - 13:53
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Hadım Değil Erkek Egemenliğine Karşı Mücadele Çözümdür

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik", 26.07.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Açıklanan yönetmeliğe göre, cinsel taciz başlığında suç işleyen hükümlü ve kişilere, cinsel dürtünün azaltılmasına, denetimine veya yok edilmesine yönelik ayakta veya yatarak, ilaçlı ya da ilaçsız tedavi uygulanabilecek. 

Peki, nedir bu hadım? Hadım;  kimyasal kastrasyon olarak de geçen cerrahi bir operasyon, yalnızca biyolojik bir etkileyicidir. Ve AKP cenahı açısından, tacizi, tecavüzü, çocuk istismarını hastalık kabul ederek ilaçla tedavi ile çözme yöntemidir “hadım”.

Hadım Değil Erkek Egemenliğine Karşı Mücadele Çözümdür

Hadım Yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz

Biz kadınlar açısından ise, erkek egemenliği, taciz, tecavüz ilaçla tedavi ile değil, yaşamımız, bedenimiz üzerinde hak sahibi olduğunu söylem, eylem ve yasalarla iddia edenlere karşı verdiğimiz ve vereceğimiz mücadele ile çözülür.  Hadım Yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz

Erkek egemenliğini ortadan kaldıracak, erkek şiddetini önleyecek politikalar izlemek yerine, sorunu ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atmak yerine, sorun yaşandıktan sonra suçun failine müdahalede bulunmak çözüm getirmez. Tecavüzcü erkeğe hasta demek, faili masumlaştırdığı gibi sorunun toplumsal bir gerçeklik olduğunun üstünü örter.Erkek egemenliğini ortadan kaldırmadan, kadın-erkek eşitliğini hayata geçirmeden, şiddet taciz tecavüz ve cinsiyetçi eril dile karşı mücadele etmeden “hadım yönetmeliği” ile sorun çözmekten bahsedilemez. Ne taciz ne tecavüz hastalık değil, erkek egemenliğinin bir görünümüdür. Ne ilaçla tedavi, ne dürtülerin yok edilmesi ne de herhangi bir tedavi ile yok edilemez. Taciz ve tecavüz münferit bir olaymış gibi lanse edilip, tacizciyi/tecavüzcüyü hasta olarak konumlandırılmakta ve geriye kalan erkekliği sorunsuz olarak lanse etmek kadın düşmanlığıdır.

Bir yanda kadın-erkek eşit değildir deyip, şiddet yoktur algıda seçicilik vardır deyip, tecavüzcüleri koruyup, kadın düşmanı söylemleriniz ve uygulamalarınızla hayatımıza saldırıp, hem de saldırı karşısındayız bakın hadım yönetmeliğini bile çıkarıyoruz samimiyetsizliğinize ve ikiyüzlülüğünüze karşı, biz kadınlar mücadelemizle, şiddete, tacize, tecavüze, istismara karşı güç olup erkek egemenliğinizi yok edeceğiz.

 

Gülşah Öztürk

Halkevleri Kadın Sekreteri