Halkevleri 86 Yaşında! Halkız biz, bu memleket bizim!

Pt, 19/02/2018 - 13:32
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Halkevleri 86. yaşını kutluyor. Ülkemizin en köklü kurumlarından birisi olarak her dönemde ilerici görevlerle hareket etmenin, ülke topraklarına sayısız değeri katmanın, her türlü baskıya karşı yılmamanın haklı gururuyla kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Bu topraklarda Halkevleri denilince akla yurttaş olma çabası, milyonlarca insanın okuma-yazma öğrenmesi, tiyatronun gelişmesi, sinemanın halkla buluşması, halkın ilerici kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması gelir. Bunlarla beraber Halkevcilik doğru bildiğinden şaşmamak, imkansızlıklar ve baskılar karşısında yılmamaktadır. Bu yüzden her kapatıldığı dönemin ardından daha da güçlenerek ve yeni toplumsal görevler alarak yola devam etmiştir.

Bugün bu tarihsel mirasla daha büyük sorumluluklar üstleniyoruz. Ülkemizde yaşayan bütün halkların eşit haklara sahip olarak barış içinde yaşadığı bir ülke için mücadele ediyoruz. Fiili olarak sürdürülen ve tam olarak tesis edilmek istenen tek adam rejimine karşı gerçek bir demokrasi için mücadele ediyoruz. Hayatın her alanını yukardan aşağıya teslim almaya çalışan gericiliğe karşı laiklik bayrağını yükseltiyoruz. Gericiliğe, erkek egemenliğine, kadınların toplumsal hayattan dışlanmasına karşı Halkevci kadınlar mücadeleyi büyütüyor. Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, güvenceli çalışma gibi temel kamusal haklarımızı kazanmak için Halkın Hakları Mücadelesi sürüyor.

Bizler bu ülkenin gerçek sahipleriyiz, yurtseverleriyiz. Bu ülkeyi seviyoruz! Ülke sevgisinin kuru, içi boş hamasi nutuklarla olmadığını, bu hamasetin kirli siyasetin üstünü örtmek için yapıldığını biliyoruz. Bizler ülkemizin yeraltı ve yerüstü varlıklarını korumak için mücadele ediyoruz. Doğasına, deresine, ormanına, kentine, parkına sahip çıkıyoruz. Topraklarımız üzerinde ve coğrafyamızda yaşayan halkların eşitliğini, özgürlüğünü ve kardeşliğini savunuyoruz. Bütün emperyalistlere, onların işbirlikçisi olup "anti emperyalist" geçinenlere karşı tam bağımsız bir ülke için mücadele ediyoruz.

Bizler insanca yaşadığımız bir ülke için mücadele ediyoruz.

86. yaşımızı kutlarken kendimize, halkımızın ilerici birikimine, son yıllarda defalarca kendisini ispat eden mücadele azmine güveniyoruz. Barışın, eşitliğin, laikliğin ve demokrasinin ülkesini kuracağız...

 

Dilşat Aktaş - Nuri Günay

Halkevleri Eş Genel Başkanları