Haklarımıza, eşitliğimize dokundurtmayacağız. Cinsiyetçi, gerici komisyonu tanımıyoruz - Dilşat Aktaş

Sa, 17/05/2016 - 18:04
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

AKP iktidarı eşitliği, kadın haklarını, kazanılmış hakları doğrudan hedef alan kararlarla cinsiyetçi, gerici bir toplumun inşası için saldırıya hazırlanıyor.

Mecliste, “Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenismesi İçin” kurulan Araştırma Komisyonu, kadınların ve çocukların haklarını gasp etmek için kolları sıvadı. Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da kadınların yaşam hakkını elinden alan, kadınları toplumsal yaşamın tamamen dışına atan ve kadın düşmanlığını adeta toplumu yönetme biçimine dönüştürmek isteyen AKP iktidarı, meclisi tamamen etkisi altına alarak yasal düzenlemelere girişti.  

Ensar Vakfı’nda yaşanan çocuk tecavüzünün yarattığı toplumsal travmanın etkileri devam ederken, çocukları tecavüzcüyle evlendirmeyi önerecek kadar akıl ve vicdan dışı bir rapor sunuyor.

Başkanlık sistemi ve dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda ısrarcı olan AKP iktidarı geçtiğimiz günlerde Kiralık İşçi Büroları Yasası ve Acele Kamulaştırma Kararı’nı da meclisten geçirmiş oldu. Savaşı, faşizmi, gericiliği siyasal İslamı kurumsallaştırmak için kullanan AKP iktidarı uzun zamandır uyguladığı gerici, cinsiyetçi politikalarla kadınları ve çocukları rejimi dönüştürmenin aracı olarak kullanmaya çalışıyor.

15 yaş altı evliliklerin kolaylaştırılması, çocukların istismarcılar ile evlendirmenin önünün açılması, hadım uygulaması, şiddete uğrayan kadının şikayet mekanizmalarının zorlaştırılması, nafaka hakkının elinden alınması, boşanmanın zorlaştırılarak din görevlilerince arabuluculuk yapılması, ailenin mahremiyeti bahanesiyle kadın örgütlerinin kadına yönelik şiddet olaylarında dışlanması gibi pek çok karar meclise taşınmak üzere raporda yer alıyor. Tamamen erkeği koruyan, aileyi güçlendirip kadını yalnızlaştıran, boşanmayı zorlaştırarak kadınların yaşamlarına sahip çıkmalarını engelleyen bu rapor kadınların hayatlarına kastetmektedir.

Kadın ve çocuk haklarının gasbını içeren rapor  aynı zamanda kadınların yıllar önce mücadele vererek elde ettiği birçok kazanımı da elinden alacak.

Türkiye’de boşanmaların artmasının bahane gösterildiği komisyonun raporuna göre boşanmalar  sadece %1.7 artmıştır. Üstelik boşanmaların çok büyük bir bölümünü kadına yönelik şiddet vakaları oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddet %1400 artmışken, kadınların şiddet görmemesi üzerine hiçbir çalışma yapmayanlar, hala yüzsüzce aile kurumunu korumak için, üstelik kadınlar o kurumun içinde şiddet görse bile, çocuklar cinsel istismara uğrasa bile, sırf bu kurum bozulmasın diye cinsiyetçi, gerici, kadın düşmanı politikalarına bir yenisini daha eklemiştir.

Komisyon boyunca kadın ve çocuk örgütleri dinlenmemiş, bu örgütlerin veya kişilerin önerileri dikkate alınmamıştır. Tam tersine komisyon görüşmeleri sırasında AKP’li vekil Sait Yüce, kadın ve çocuğa yönelik ayrımcılık konusunda yıllarca çalışmış STK temsilcilerine hakarette bulunmuştur. 

Kazanılmış haklarımıza, eşitliğe en büyük darbeyi indirmeye hazırlanan; mecliste, sokakta muhalefetin önünü tıkayarak her alanın tek sahibi olmak isteyen AKP’ye cevabımızı en iyi bildiğimiz yerden, sokaklardan vereceğiz. Bu hayat bizim ve gerici, cinsiyetçi, kadın ve çocuk düşmanı, tecavüzcü AKP iktidarının erkek-devlet iktidarını pekiştirmesine, hayatımıza dokunmasına izin vermeyeceğiz.

Dilşat Aktaş

Halkevleri Kadın Sekreteri