Gezi 5 yaşında, mücadeleye devam...

Per, 31/05/2018 - 13:39
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

 

"...çok olun, çocuklar, çok olun,

yüzlerce olun, binlerce olun, onbinlerce.

daha çok olun, daha çok olun,

yapraklar kadar, balıklar kadar çok olun..."

 

Biz! Gençler, her yaştan gençler, çocuklar. İşçiler, işsizler, kamu emekçileri, plaza emekçileri, mühendisler, mimarlar, öğretmenler, öğrenciler, gazeteciler, sanatçılar, avukatlar... Kadınlar, LGBTİ’ler. Bundan 5 yıl önce yan yana geldik, ellerimizi birleştirdik, omuz omuza verdik. Başta Gezi Parkı olmak üzere yağmalanan, talan edilen parklarımız, ormanlarımız, kentlerimiz için; yok sayılan onurumuz, aşağılanan, baskı altına alınmak istenen varlığımız, kimliklerimiz, bedenlerimiz, yaşam tercihlerimiz için; sömürülen, yok sayılan emeğimiz için;  insanca yaşadığımız güzel bir ülke için meydanlara çıktık. Yaratıcılığın, zekanın, inatçılığın, direnişin en güzel örneklerini ortaya çıkardık. Ülkemiz, özgürlüğümüz, onurumuz ve geleceğimiz için birleşince ne kadar güçlü ve güzel olduğumuzu bir kez daha anladık.

Dayanışmayı, kardeşliği, kolektif yaşamı ve direnişi, asıl “birlik ve beraberliğin” ne demek olduğunu gördük. Her polis saldırısında meydanlar, sokaklar gaza boğuldunda evlerine birilerini almak için kapıda bekleyen güzel insanlarla tanıştık. Taksim'le, Kızılay'ın, Antakya'nın, Antalya’nın, Trabzon'un, Edirne'nin, Diyarbakır'ın... ülkenin bütün şehirlerinin kalbinin aynı anda ve elbette umutla attığına şahit olduk.

Milyonların sokaklarda olduğu anları görmezden gelen televizyonlara, gazetelere karşı hem eylemci, hem muhabirdik. Ortaya atılan her yalanın karşısına gerçeklerle dikilmeyi defalarca başardık.

Kısacası özgür bir ülke için milyonlar 2013 Haziran'ında meydanları, sokakları, parkları doldurduk. Bu onurlu mücadelede genç kardeşlerimizin yaşamlarını ellerinden aldılar. Ancak, Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan ve Berkin Elvan 5 yıldır aramızda. Yürüttüğümüz her mücadelede, kurduğumuz her hayalde onlar var.

Haziran İsyanı bu yüzden kabusları oldu. Ülkeyi her teslim almaya çalıştıklarında, her baskı, yağma, talan politikasında karşılarında "Gezi ruhunu" buldular. Bu yüzden her fırsatta Geziyi karalıyorlar. Ama hiçbir yalan, karalama kampanyasında başarılı olamadılar. Gezi ülkemiz tarihine ve halkın hafızasına onurlu bir isyan olarak kazındı. Bu ülkenin geleceğinin nasıl kurulacağını gösterdi.

Gezi'nin 5. yılında umudumuzu ve memleket sevgimizi, birbirimize güvenimizi, bu topraklarda asla bitirilemeyen direniş geleneğini bayrak edinip mücadele ediyoruz. “Karanlık gider, Gezi kalır” diyoruz. İnsanca yaşadığımız, güzel bir ülkenin mümkün olduğunu biliyoruz. Bu coğrafyanın her karışında yaşayan bütün halklarımız için; derelerimiz, kentlerimiz, ormanlarımız, parklarımız için TAMAM diyoruz. Ve Haziran günlerinden miras kalan sloganımızla bir kez daha haykırıyoruz: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!

HALKEVLERİ MERKEZ YÜRÜTME KURULU