Faşizme ve teröre teslim olmayacağız - Oya Ersoy

Ct, 19/03/2016 - 22:18
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Bugün bir kez daha bombalarla vurulduk. Ve yeni bombaların nerede ne zaman patlayacağı belli değil.

Neden? Niçin? Kim?

Başta Erdoğan olmak üzere, AKP iktidarının sahipleri, iktidarlarını ve iktidarın sağladığı ayrıcalıkları korumak ve sürdürmek için; ülkemizi uzun süreceği şimdiden belli olankanlı bir kaosun ortasına sürüklediler. Bölge ve ülke siyasetini terörle dizayn etme stratejisini Suriye politikalarıyla başlattılar ve 7 Haziran seçimleriyle birlikte açıkça ülke içine taşıdılar. Geldiğimiz nokta ülkemizin, içinde AKP’nin besledikleri de dahil olmak üzere çok sayıda terörist grubun eylem alanı haline dönüştürülmesidir. 

Bütün hedefleri gericilik üzerinden yükselen iktidarlarını korumak, emeğin, doğanın, kentlerin ve halkın haklarının yağmasına dayalı neoliberal yağma rejimini sürdürmek, emperyalistlerin bölgeyi yağmasından kırıntı kapmaktır. Bu amaçla ülke kan gölüne çevrildi. Bir yandan gazetecilere, akademisyenlere yönelik tutuklamalarla; Kürtlere dönük bombalama ve çeşitli onur kırıcı psiko-terörü de kapsayan uygulamalarıyla, Cerattepe’deolduğu gibi haklarını arayan herkese uygulanan devlet terörü; diğer yandan ülke siyasetine terörle yön vermeye çalışan diğer gruplar halklarımızın geleceğini tehdit ediyor.

Halkın can güvenliğini, halkların bir arada yaşama umudunu ortadan kaldıran bu politikalar derhal durdurulmalıdır:

Kürt Hareketi, kendisiyle bağlantılı kişi ve grupların halka dönük terör eylemlerine hızla müdahale edip engellemeli veya açıkça tartışmasız bir tavır almalıdır.

Devlet, Ortadoğu politikalarını hızla bölge barışı esasına uygun olarak değiştirmeli; Kürt İllerinde evleri, mahalleleri bombalamaya ve onur kırıcı operasyon tekniklerine son vermeli; Kürt Sorununda çatışmasızlığı sağlayıp demokratikleşme eksenli politikalara yönelmelidir.

Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AKP iktidarının tüm kadroları istifa etmeli ve katliam politikalarının tüm sorumluları hesap vermelidir.

Tüm halkımıza çağrımız: terör politikalarının başlatıcısı ve birinci derecede sorumlusu AKP sözcülerine itibar etmemeleri, hayatın her alanında teşhir etmeleri, faşizme ve teröre karşı seslerini yükseltmeleridir. Halkevleri olarak, savaş, faşizm ve terör politikalarının başarısızlığa uğratılması ve eşitlik, özgürlük, kardeşlik temelinde bir yaşamı kurmak için mücadeleye devam edeceğiz. 19.03.2016

OYA ERSOY

Halkevleri Genel Başkanı