Emeğimize ve aşımıza sahip çıkacağız!- Av. Sercan ARAN

Çar, 17/08/2016 - 16:47
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Bunlar,

Engerekler ve çıyanlardır,

Bunlar,

Aşımıza, ekmeğimize

Göz koyanlardır,

Tanı bunları,

Tanı da büyü...

 

Saray/AKP iktidarı yeni bir düzenleme ile emekçileri daha fazla güvencesizleştirmek istiyor. Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı “İş Mahkemeleri Kanunu Taslağı” ile mevcut “İş Mahkemeleri Kanunu” yeniden yazılıyor. Yeni kanun ile başta kıdem, ihbar tazminatları olmak üzere işçilerin hakları, tarihsel kazanımları gasp edilmekte, sermayeye sınırsız sömürü özgürlüğü sağlanmaktadır.

 

İş Mahkemeleri Kanunu taslağı ile; arabuluculuk zorunlu hale getirilmekte ve eşit olmayan işçi – işveren ilişkisinde emekçinin emeği işveren tarafından arabuluculuk kurumu ile pazarlık konusu haline getirilmektedir.

 

Yıllık ücretli izin, kıdem, ihbar, kötüniyet ve ayrımcılık tazminatları için zamanaşımı süresi 2 yıla çekilerek emekçinin alın teri zamanaşımına uğratılmak istenmektedir.

 

Sendikalar ve toplu iş sözleşmesinden doğan davaların büyük çoğunluğuna ve işe iade davalarına karşı Yargıtay temyiz yolu kapatılarak, sendikalaşma ve sendikaların verdiği hukuki mücadele yok edilmeye çalışılmaktadır.

 

Saray/AKP iktidarı emekçilerin yıllardır alın teriyle, direnişle, hayatlarıyla kazandığı haklarını bir kanun ile yok etmek istiyor. OHAL’i bahane ederek sessiz-sedasız emekçilerin; başta kıdem ve diğer tazminatları olmak üzere tazminatlarını yok eden, alacaklarını pazarlık konusu yaptıran, emekçilerin açacağı davalarda yargıtay yolunu kapatan bu yasayı geçirmek istiyor.

 

Bu kanunu yasalaştırmak isteyenler, emekçinin aşına, ekmeğine göz koyanlardır.  Biz emeğimize alın terimize, aşımıza sahip çıkacak, bu kanuna karşı tüm emek güçleriyle birlikte mücadele edeceğiz.

 

Av. Sercan ARAN

Halkevleri Örgütlenme Sekreteri