Emeğimiz, özgürlüğümüz, ülkemiz için, gücümüzü göstermeye haydi 1 Mayıs'a

Çar, 25/04/2018 - 13:15
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Bu, dünyanın en haklı, onurlu mücadelesi... Sermayeye karşı emeğin, savaşa karşı barışın, gericiliğe karşı laikliğin, faşizme karşı özgürlüğün, tek adam rejimine karşı demokrasinin, erkek egemenliğine karşı kadın özgürlüğünün, yağmaya karşı kentlerin ve doğanın, emperyalizme ve işbirlikçiliğe karşı yurtseverliğin ve kendi çıkarından, iktidarından başka kimseyi düşünmeyen azınlığa karşı çoğunluğun mücadelesi.

Evet biz çoğunluğuz. Emeğiyle, tüm değerleri yaratan bizleriz. Biz, kadınlar bu memleketin yarısıyız. Biz, gençler bu ülkenin bugünü ve yarınıyız! Ne yalnız, ne çaresiz ne de seçeneksiziz. Milyonlarız, halkız!

1 Mayıs'a doğru ilerlediğimiz günlerde ülkenin dört bir tarafında 1 Mayıs'a hazırlanıyoruz. 2018 1 Mayıs’ı bir grup azınlığın çıkarlarını, kasalarını ve iktidarlarını korumak için ülkemizi savaşa, baskıya ve hukuksuzluğa boğarak tek adam rejimini dayattığı bir dönemeçte gerçekleşiyor. Hiçbir toplumsal, siyasal, ekonomik soruna çare bulamayan iktidar, en asgari demokratik koşullar sağlandığında kaybedeceği açık olan bir seçim sürecinden kaçmıştır. Tayyip Erdoğan’ın 1 Mayıs’a sayılı günler kala “OHAL’de fabrikalar greve giderdi. Şu anda grev var mı? Böyle bir şey olduğunda anında müdahalemizi yapıyoruz.” demesi her şeyi açıkça anlatmaktadır. Bu nedenle 1 Mayıs ülkemizde emeğiyle insanca yaşamak isteyen herkes açısından daha da önemli hale gelmiştir. 1 Mayıs meydanlarını tek adam dayatmasına karşı doldurmaya çağırıyoruz. 2018 1 Mayıs’ı tek adam rejimini bu memlekete dayatanlara karşı gücümüzü, birliğimizi ve dayanışmamızı göstereceğimiz gün olacak.

Bugünümüz ve geleceğimiz hiçbir tek adamın iki dudağından çıkacak emirlerle belirlenemez. Tek adam rejimine, çıkartılan birçok yasayla kalıcı hale getirilmek istenen OHAL'e karşı demokratik, özgür bir ülke için 1 Mayıs meydanlarında olacağız.

İktidar tarafından sürüklendiğimiz savaş bataklığından çıkmak için; Ortadoğu'da ve ülkemizde barışın, eşitliğin ve kardeşliğin hüküm sürmesi için; ülkemizin emperyalizmden bağımsız bir ülke olabilmesi için 1 Mayıs meydanlarında olacağız.

Dinin sermayeleşmesine, iktidar gücü, baskı aracı olarak kullanılmasına ve toplumsal-kamusal hayatta “norm” haline getirilmesine, her türlü suç, sömürü ve kötülüğün üstünün bu yolla örtülmesine karşı laiklik bayrağıyla 1 Mayıs meydanlarında olacağız.

Kadınları ucuz, güvencesiz ve örgütsüz emek olmaya zorlayan, erkeğin mülkü kılan, savaş ganimeti sayan, bedenleri, yaşamları hakkında karar yetkisini ellerinden almaya çalışanlara karşı “Kadınlar hayatın her alanında sahnede olacak!” demek için kadın özgürlüğü için 1 Mayıs meydanlarında  olacağız.  

Emeğimize, alınterimize el konulmasına, güvencesizliğe, işsizliğe, işten atılma korkusuna karşı emeğimizin hakkı, güvenceli iş, güvenli gelecek için 1 Mayıs meydanlarında olacağız!

İktidarın “halka kriz, sermayeye teşvik” programına, krizin yükünün halkın sırtına bindirilmesine karşı haklarımız için 1 Mayıs meydanlarında olacağız.

Akılla, mantıkla bağdaşmayan ve başarısız olduğu her gün kanıtlanan imam hatip dayatmasına isyan ediyoruz. Artık velilerin çocuklarını gönderebilecekleri bir lise yok. İmam hatiplere, özel liselere, açık liselere mecbur bırakılmak, zorlanmak istemiyoruz, lise istiyoruz. Parasız, bilimsel, laik ve kamusal bir eğitim için 1 Mayıs meydanlarında olacağız. Çocuklarımızın kimseden zarar görmeden, özgürce büyüdüğü, bugünlerinin ve yarınlarının güvenli, güvenceli olduğu, mutlu yaşadığı bir ülke hakkımız!

Basının baskı altına alınmadığı, tek bir havuzun içine sokulmadığı, gazetecilerin tutuklanmadığı, fikrimizi, düşüncemizi özgürce ifade edebildiğimiz bir ülke hakkımız.

Sanatın baskı görmediği, oyunların yasaklammadığı, sansürün olmadığı özgür sanatın ülkesi hakkımız.

Evet bizler haklarımızı biliyoruz. Hakkımız olanı alacağız. Gücümüz çokluğumuzdan ve haklılığımızdan geliyor. Çünkü biz halkız. Emperyalist savaş ve yağmaya, kapitalizme, sömürüye, dinsel gericilik, faşizm ve erkek egemenliğine karşı direnenleriz, omuz omuza yürüyoruz.

Biliyoruz! Tek adam rejimi dayatmasını; yağmayı, talanı, sömürüyü, hukuksuzluğu, baskı ve zorbalığı, birlikte durduracağız!

Eşitliğin, özgürlüğün, laikliğin ve barışın ülkesini birlikte kuracağız!

Tüm halkımızı ülkemizin dört bir tarafında 1 Mayıs meydanlarına, gücümüzü hep birlikte göstermeye çağırıyoruz!

 

Dilşat Aktaş - Nuri Günay

Halkevleri Eş Genel Başkanları