Dün Hopa bugün Gerze AKP halk ve doğa düşmanlığında sınır tanımıyor; halk direnişi sürüyor

Sa, 06/09/2011 - 12:29
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

31 Mayıs’ta Hopa’da hidroelektrik santral projelerine karşı doğayı, yaşamı, derelerin özgür akmasını savunan halka panzerleri, gaz bombaları, copları ile saldıran Metin Lokumcu’yu katleden onlarca insanı tutuklayan AKP iktidarı halk ve doğa düşmanı yüzünü bu kez Sinop Gerze’de gösterdi.

Anadolu Grubu'nun Gerze’ye kurmaya çalıştığı termik santrale karşı yıllardır mücadele eden Gerze halkı  zehir solumak istemediklerini, bir parçası oldukları doğanın zehirlenmesine ve yok edilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek kararlılıkla son iki haftadır çadır nöbetini devam ettiriyordu.   Sermayenin kar etmek için doğayı talan etmesi önündeki tüm engelleri kaldırmaya çalışan; bu yolda tüm yasal düzenlemeleri ve destek politikalarını uygulamaya geçiren AKP iktidarı bu engellerin en büyüğü olan halk direnişini ortadan kaldırmak için Hopa’da provasını yaptığı yönteme Gerze’de başvurdu: şiddet ve zor aygıtlarını devreye sokmak.Gerze halkı kendi yaşam alanlarında polis ve jandarmanın saldırısına uğradı. Onlarca insan yaralandı.

Sermayenin ve AKP iktidarının doğayı talan etme politikasına karşı Gerze halkı  “ölmek var dönmek yok” diyerek direnişe devam ediyor, tıpkı "ölürüz de derelerimizi vermeyiz" diyerek direnen Hopa halkı gibi.  Hopa halkına “eli kanlı eşkıyalar” diyerek saldıran Tayyip Erdoğan’a soruyoruz HES’lere karşı ülkenin dört bir yanında ayağa kalkan halkların, termik santrale karşı direnen Gerze halkının, nükleere karşı direnen Mersin halkının, kimyasal atık depolama tesisine karşı direnen Yalova halkının, ülkenin dört bir yanında siyanürlü madenciliğe karşı direnenlerin mi yoksa iktidarınızın mı elleri kanlı?

Gerze’ye yapılan saldırı tüm doğa ve yaşam savunucularına yapılmıştır.  Bir kez daha söylüyoruz! AKP’ye de sermayeye de verecek suyumuz, toprağımız, havamız yok!

Anadolu Grubu Gerze’den bir daha gelmemek üzere defolup gitmelidir.

AKP halka yönelen saldırının hesabını verecektir.

AKP’ye ve sermayeye karşı kazanmak için gereken tek yolu mücadelesiyle gösteren Gerze halkının direnişi direnişimizdir!

Özge Ozan

Halkevleri Su-Çevre Hakkı Atölyesi