Diren Kıbrıs! Direnen halklar kazanacak!

Cu, 09/08/2013 - 17:43
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy bir mesaj yayımlayarak 14 Ağustos'ta Baraka Kültür Merkezi, Devrimci Komünist Birlik, BKP ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan "Diren Kıbrıs" etkinliğine destek sundu.

"Diren Kıbrıs! Direnen halklar kazanacak! 

AKP güdümlü baskıcı ve emek düşmanı politikalara karşı bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren Kıbrıs halkını, halkın hakları için mücadele eden örgütüm Halkevleri adına saygıyla selamlıyorum. 

39 yıldır Kıbrıs’a Türkiye’nin müdahaleleri de, kontrgerilla operasyonları da emperyalist hakimiyet planlarını garanti altına almanın bir parçasıdır. 

Adaya dönük operasyon, ekonomik ve toplumsal yansımalarını da bulmaktadır. Kıbrıs’ta azgınca uygulanan neo-liberal talan, kültürel asimilasyon, dini gericilik ve ekolojik tahribatın ana sorumlusu Ankara hükümetleri ve AKP’dir. 

Bugün Kıbrıs’ta yükselttiğiniz “Bağımsız Kıbrıs” şiarı, neoliberal, gerici, emperyalist ve işbirlikçi politikalar karşısında Türkiye ve Ortadoğu Halklarının bağımsız, devrimci  mücadelesinin önemli bir parçasıdır. 

Selam olsun yıllardır Kıbrıs halkının bir halk olarak var olma hakkını tanımayan, Ada ülkesine bir operasyon aracı gibi yaklaşan emperyalistlere ve Türkiye egemenlerine karşı bağımsız Kıbrıs mücadelesi verenlere! 

Selam olsun Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’de Ortadoğu’ya yanaşmış bir uçak gemisi gibi kullanmak isteyen emperyalistlere karşı Bağımsız Kıbrıs şiarıyla Kıbrıs halkının Ortadoğu’da savaşa karşı sesini yükseltenlere! 

Emperyalistler ve işbirlikçileri yenilecek, Direnen haklar kazanacak!"

Oya ERSOY

Halkevleri Genel Başkanı