Çocukların üstün yararı için gerici yasalara karşı ses çıkarmaya, kadınlar mücadeleye - Nebiye Merttürk

Çar, 11/04/2018 - 18:01
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı düzenlemeler içeren kanun tasarısı Meclis’e gönderildi.
Bu taslak, kadınların uzun zamandır süren itirazlarına rağmen açıkça görülüyor ki, kadın ve çocuk hakları konusunda çalışan örgütler, dernekler ve barolara danışılmadan; cinsel istismara karşı iktadara yönelen toplumsal öfkeyi sönümlemek üzere hazırlanmıştır.

Bu taslak tarikatlarda yaşanan cinsel istismarlara göz yumanlar, mahkemelerde istismarcılara iyi hal indirimi verenler, 12 yaşındaki çocuklarda rıza arayanlar, istismarın üstünü örtmeye çalışanlar tarafından hazırlanmıştır. Belli ki AKP cinsel istismara yönelik koruyucu, önleyici politikalar üretmek yerine hadımla, ağırlaştırılmış müebbet cezalarıyla kendisini aklamanın derdinde!

Biz kadınları kandıramazsınız! Cinsel istismarla gerçekten mücadele etmek erken yaşta evlendirmeyi meşrulaştıran Diyanet fetvalarını ortadan kaldırmak demektir. Eğitim müfredatlarından evlilik provalarını ve cinsiyetçi özendirmeleri çıkartmak; Kadın erkek eşitliği için politikalar üretmek demektir. Cinsel istismarda çocuğun rızasını arama gafletine düşmemek; Yasalarda cinsel istismar suçuna öngörülen cezaların uygulanmasını sağlamak; Kadın ve çocuk örgütleriyle birlikte tüm toplumda cinsel istismarı önlemek üzerine çözüm yollarının tartışmak demektir.

Bütün istismarcıları “hasta”; kimyasal hadımı “çözüm” olarak sunamazsınız!

Kimyasal hadım, sorunu bireysel/münferit bir soruna indirger, meselenin toplumsal ve ideolojik kısmını örter. Cinsel şiddet ve cinsel istismar toplumdaki eşitsiz güç ve iktidar ilişkilerinin sonucudur. Tüm cinsel saldırıları cinsel dürtülerle ilişkilendiren AKP, kadınların ve çocukların bedenlerini saldırıya açık hale getiren iktidar politikalarını örtbas etmeye çalışmaktadır. Büyük puntolarla yazıyoruz: CİNSEL ŞİDDET VE CİNSEL İSTİSMAR HASTALIK DEĞİLDİR, ERKEK EGEMENLİĞİNİN BİR GÖRÜNÜMÜDÜR. 

18 yaşının altındaki herkes çocuktur!

Tasarıda 12 yaş-15 yaş ayrımının korunması ve mağdurun 12 yaş altında olması durumunda öngörülen yüksek cezalarla 15 yaş üstünde olması durumunda öngörülen cezalar arasındaki orantısız ayrım iktidarın gerçek yüzüdür. Fetvalar ve dinsel referanslarla erken yaşta evlendirmelerin önünü açan, “boşanma komisyonu raporları”nı hazırlayan ve mağdurun tecavüzcü ile evlenmesi halinde cezasının ertelenmesi için çalışmalar yapan iktidar evrensel olarak kabul edilen “çocuk” kavramını yeniden yazmaya çalışmaktadır. 18 yaş altındaki herkes çocuktur ve bu, tartışmaya açık bir husus değildir. 

Yayın yasaklarıyla çocuk istismarının üstünü örtemezsiniz! 

Sunulan değişiklikte cinsel istismar vakalarının hemen hepsine yayın yasağı getirilmesinin önü açılıyor. Ensar’da, onlarca çocuk istismar edilirken Ensar’ı aklamak için; Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde 115 çocuğun hamile olduğu ortaya çıktığında üstünü örtmek için getirilen yayın yasakları yasalaştırılmak isteniyor. Hayır! Yayın yasaklarıyla çocuk istismarının üstünü örtemezsiniz!

Diyanet de mi yetkili kurum olacak? 

Kanun tasarısının ‘Cinsel suç mağduruna yönelik hizmetler’ bölümünde çocuklar için açılacak “… merkezlerde sağlık bakanlığı personeli ve diğer kurumlardan ihtiyaç duyulan uzman veya personel görevlendirilir...” ibaresi yer alıyor. Bu ucu açık maddede geçen diğer kurumlar nedir? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mı, Kadın ve Çocuk Hakları Örgütleri mi? Yoksa gerici vakıf ve dernekler mi? Peki ya Diyanet de buna dahil mi? Hastanelerden okullara nikah masasına kadar hayatımızın her alanına sirayet etmeye çalışan Diyanet bu madde kapsamında çocuk istismarı davalarına da müdahil olmaması iktidarın insiyatifine bırakılabilir mi?

Cinsel istismarın engellenmesi ve korucuyu-önleyici politikaların üretilmesi kadınların eşitlik mücadelesi ve dayanışmasıyla mümkün hale gelir. Kadın ve çocuk hakları konusunda çalışan örgütler, dernekler, barolar ve uzmanların içerisinde yer almadığı bir yasa çocukları korumaz!
Tüm kadınları özgürlük ve eşitlik mücadelesi için, çocukların üstün yararı için gerici yasalara karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz.

 

Nebiye Merttürk

Halkevleri Kadın Sekreteri