“Bu halk savunmasız değildir! Bu ülkeyi KHK’larla yönetemezsiniz!”

Oya Ersoy | Pt, 25/12/2017 - 19:31
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Son çıkarılan 695 ve 696 sayılı KHK’lar; yasamanın tamamen devre dışı bırakıldığı, hukukun yok sayıldığı, muhalefetin düşman ilan edildiği tek adam rejiminin bir kez daha açıkça ilan edilmesidir.

Tek adam rejimine Türkiye halklarının rızasını kazanamayacağını bilen ve 16 Nisan’da YSK marifeti ile şaibeli oyların geçerli sayıldığı Anayasa referandumundan “evet” sonucu çıkaran Erdoğan/AKP iktidarı, OHAL ve KHK’lara yaslanarak tek adam diktatörlüğünün taşlarını döşemeye çalışmaktadır. Mevcut Anayasa’ya da, uluslararası hukuka da açıkça aykırı olan KHK’larla şimdiden Meclis de, 2019 seçimleri de formaliteye dönüştürülmektedir.

696 sayılı KHK ile  “15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden “sivillerin”  fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluktan” azade olacağı düzenlenmiştir. Kendi bekasını ülkenin bekası ile özdeşleştirmeye çalışan ve sadece 15 Temmuz’da  askeri darbeye girişen eski iktidar ortağı Cemaat’i değil diktatörlüğe karşı mücadele eden, tek adam rejimine hayır diyen herkesi “düşman”, “darbeci”, “terörist” ilan eden iktidarın bu kararı, halka yönelik katliamların önünü açmaktan, iç savaşı silahının tetiğine basmaktan başka anlam taşımamaktadır.

Bu düzenleme açıkça yandaşlarına, paramiliter çetelere ceza korkusu olmadan “suç işleyin” demektir. Ortada ne Anayasa ne yasa vardır! Ortada bir dava değil, bir suç örgütüne dönüşmüş olanların “cezasızlık” güvencesi vererek yandaşlarını cesaretlendirme çabası vardır. Ortada serbest bir seçimle sandığa yaslanarak diktatörlüğünü ilan edemeyeceğini bilen Erdoğan/AKP iktidarının korkusu vardır.

Evet, korkuya kapılması gereken bu ülkenin çoğunluğunu karşısına almış olanlardır. Bu memlekette istediği gibi at oynatacağını zannedenler bilmelidir ki; bu memleket sahipsiz, Türkiye halkları savunmasız değildir.

Diktatörlüğe karşı direniş, özgürlük, demokrasi mücadelesi meşrudur, haklıdır.

Bilinmelidir ki tarihimiz faşizme karşı mücadelenin tarihidir! Özgürlük, insanca yaşam, demokrasi mücadelesine, birlikte yaşama iradesine yönelen her tür saldırıya karşı meşru müdafaa haktır. Bu ülkenin devrimcileri, demokratları, yurtseverleri; tek adam rejimine hayır diyen milyonlar bu memleketi çetelere bırakmayacaktır.

Aynı KHK’da yer alan ve tutuklu ve hükümlülere tek tip elbise dayatması insanlık onuruna aykırıdır, işkencedir. Türkiye’yi Guantanamo’ya çevirmenize izin vermeyeceğiz

Bu ülkede içeride dışarıda milyonlar onuru, insanlığı ve özgürlüğü kuşanarak tek adam diktatörlüğüne karşı mücadele edecektir.

Halkevleri Genel Başkanı/Oya Ersoy