Bedenimiz Hayatımız Bizimdir! - Gülşah Öztürk

Ct, 10/09/2016 - 16:26
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Bedenimiz Hayatımız Bizimdir!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kadınların bedenine yönelik saldırılarına devam ediyor. İlk olarak “Doğum kontrolünü tarihin çöplüğüne göndereceğiz” diyerek kadınların bedenini hedef alan Akdağ, şimdi de sezeryanın azaltılması/önlenmesi gerektiği açıklamasını yaparak, yaşamlarımıza yönelik saldırılarına devam ediyor.
“3 değil 5 çocuk” diyenlerin, “doğum kontrolünü tarihin çöplüğüne göndereceğiz” diyenlerin, “sezaryanı azaltacağız/önleyeceğiz” diyenlerin asıl derdinin yaşamlarımız ve bedenlerimiz üzerinde tahakküm kurmak, kadınları aile içinde ikincil konuma hapsetmek, kendi savaşlarında ölecek yüzlerce insana sahip olmak, sermayeye ucuz, güvencesiz işgücü oluşturmak, boğaz tokluğuna çalışacak binlerce işsiz yaratmak, olduğunun farkındayız.

Kadın Düşmanlarına Hatırlatıyor, Bedenimize Saldıranları Uyarıyoruz!

Ülkemizde nüfus politikalarının erkek egemen kapitalist sistemin ihtiyaçlarına uygun biçimde kadın bedeni üzerinden yürütüldüğü, kadın cinselliğinin ve doğurganlığının denetlenmeye çalışıldığı ortadadır. Kadınların bedenlerini denetim altına almaya çalışan erkek egemen AKP iktidarı, daha önce de bu saldırıları gerçekleştirmeye çalışmış, tüm Türkiye’de sokakları dolduran kadınların direnişiyle karşılaşınca geri adım atmak zorunda kalmıştı. Hatırlatıyoruz, o geri attığınız adımı da, biz kadınların isyanını ve mücadelesini de unutmayın!

Bir kez daha söylüyoruz; bedenlerimize yönelik bu saldırıya sessiz kalmayacak, daha önce olduğu gibi kadın düşmanlarından hesap soracağız.

Bedenimiz bizimdir, sezaryen ve doğum kontrol hakkımızdır, hayatımızdan bedenimizden elinizi çekin!

Gülşah Öztürk

Halkevleri Kadın Sekreteri