Ahmet Tarhan Türkeri: Çorum'da Sağlık Hakkı Mücadelesini Büyütüyoruz

Cu, 04/11/2016 - 12:27
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Hizmete açılması büyük bir heyecanla beklenen Ankara yolu üzerindeki 800 yataklı hastane inşaatının tamamlanmasına sayılı günler kala yetkililerin demeçlerini okudukça heyecanımızı karamsarlık almaya başladı.

Çorum yine makus talihini mi yaşayacak diye düşünmeye başladık.

Halkın sağlık hakkını ilgilendiren en öncelikli konuda bile halkın-sivil toplum örgütlerinin-sağlıkçıların görüşü alınmadan ben yaptım oldu mantığı içerisinde bir takım tasarruflarda bulunulacağını Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının kamuoyu duyarlılığı oluşturmak için 13 Ekimde yaptığı basın açıklamasından öğrendik.

Açıklamaya göre mevcut 650 yataklı hastanenin 800 yataklı hastane taşınacağı Bahçelievler’deki mevcut hastaneye Göğüs Hastanesinin taşınacağı bilgisi veriliyordu.

Sağlığın piyasalaştırılmasına karşı herkese eşit parasız nitelikli kamusal sağlık hizmeti sağlanması için mücadele eden sağlık hizmetine erişim için sağlık ocağı ve hastane taleplerini mücadele programına dönüştüren bir dernek olarak halkın sağlık hizmeti alması önünde bir engel oluşturacak bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini istiyoruz.

İlimizin hastaneye ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Muayeneye, tahlile, tetkike günler sonrasına sıra verilmekte hastalarımız şifayı Ankara’da veya büyük şehirlerde aramaktadır.

Büyük paralar harcanarak yapılan yeni hastane bir umut olmalıdır.650 yataklı hastaneyi 800 yataklı hastaneye taşımak neye çözüm olacaktır.

1918 den itibaren mevcut yerinde hizmet veren yıllar içinde yapılan ek binalarla sadece Çorumun değil bölgenin hastanesi olan Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, devlet hastanesi olarak faaliyetini sürdürmelidir.

Gülabibey, mimar Sinan, sanayi, kapaklı, Kafkas evler, kale bölgesindeki tek sağlık tesisi olan Göğüs Hastanesi kesinlikle kapatılmamalıdır. Aksine daha da geliştirilmelidir.

Yeni yapılan hastane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmalıdır.

Halkın sağlık hakkını ilgilendiren bu konuda oluşturdukları farkındalık için Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Çorum Şubesini tebrik ediyor sağlık hakkı mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.

 

 

Ahmet Tarhan TÜRKERİ

Halkevleri Derneği Çorum Şb. Başkanı