13 Mart Ankara saldırısı bir katliamdır! Lanetliyoruz!- Halkevleri Genel Başkanı Oya ERSOY

Per, 17/03/2016 - 15:04
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

13 Mart günü Ankara’da Atatürk Bulvarı üzerindeki otobüs duraklarında yapılan bombalı saldırıda resmi açıklamalara göre 37 yurttaşımızı kaybettik.

Evlerine giden yurttaşlarımızın, liseli-üniversiteli gençlerimizin beklediği otobüs durağında yapılan bu saldırı Ankara halkını hedef alan, halk düşmanı bir eylemdir. Lanetliyoruz.

Halkı hedef alan bir eylem hiç bir haklı amaçla açıklanamaz, gerekçelendirilemez. "Savaşın kaçınılmaz sonucudur" diyerek geçiştirilemez. AKP/Saray iktidarının işlediği suçlara, katliamlara karşı aynı saldırı biçimini yineleyerek, halkı hedef alan katliamla cevap verilmesini devrimciler sosyalistler ne mazur görürler ne de anlayışla karşılarlar. Masum insanlara bedel ödetmek etik değildir, asla kabul edilemez.

Ortada tek bir gerçek vardır; Cizre’de, Sur’da, Ankara’da patlatılan bombalar kardeşliğimizi vurmakta, halkların bir arada yaşama umudunu yok etmektedir.

Halkevleri olarak; Türk ve Kürt halklarının kardeşliğine, barış ve demokrasi mücadelesinde kardeşleşme imkanlarını ortadan kaldırmaya ya da yok saymaya yönelik her türlü saldırıya ve şoven eğilime ikirciksiz karşı durduğumuzu ve duracağımızı belirtiriz.

AKP'nin savaş politikalarına, katliamlarla ülkeyi yönetme siyasetine, halka yönelik saldırılarına karşı mücadelemizi yükseltecek, bir adım geriye gitmeyeceğiz. Aynı anda halkı hedef alan her tür eylem çizgisini de mahkum ediyoruz. Şovenizmin, milliyetçiliğin geleceğimizi esir almasına izin vermeyeceğiz.

Oya Ersoy

Halkevleri Genel Başkanı