Sokakta da Sandıkta da Yürü Üstüne Üstüne Gericiliğin, Faşizmin, Diktatörlüğün!
Onlara han hamam saray, halka din iman. Onlar sarayda, hanlarda, lüks içinde yaşıyor, biz işsizliğe, insanlık dışı koşullarda kölece çalışmaya, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyoruz. Onlar konuşuyor, kadınlar ölüyor. Onlar kadın erkek eşit değildir, kadın erkeğin tamamlayıcısıdır...
Pratik Bilgiler

Ezidi, Türkmen ve Kürt kardeşlerimize yardım kampanyası Türkiye'nin dört bir yanında
Halkevleri'nden Ezidi, Türkmen ve Kürt kardeşlerimize yardım kampanyası
Halkevleri'yle 1 Mayıs'a
Antalya Halkevci Kadınlar Korosu "İsyana gerek var"