Eşitlik, özgürlük ve laiklik için 1 Mayıs’a
Saray ve AKP iktidarı açıkça halka karşı bir savaş yönetimine dönüşmüştür. Sermayeye, yağmaya, sömürüye, ranta, asimilasyona, mezhepçiliğe, gericiliğe, cinsiyetçiliğe, yolsuzluğa dair ne varsa savunulmakta; emeğe, eşitliğe, laikliğe, özgürlüğe, kardeşliğe, adalete kısacası halkın haklarına dair ne...
Pratik Bilgiler

Ezidi, Türkmen ve Kürt kardeşlerimize yardım kampanyası Türkiye'nin dört bir yanında
Halkevleri'nden Ezidi, Türkmen ve Kürt kardeşlerimize yardım kampanyası
Halkevleri'yle 1 Mayıs'a
Antalya Halkevci Kadınlar Korosu "İsyana gerek var"